24. jul 1951.

24. jul 1951.

Džon Bardin (John Bardeen) obaveštava laboratorije AT&T Bell da će napustiti kompaniju gde je, zajedno sa Valterom Bratenom (Walter Brattain) i Vilijamom Šoklijem (William Shockley), razvio jednu od najbitnijih komponenti savremenih računara: mikrokontaktni tranzistor. Tranzistor je zamenio vakuumske cevi, što je omogućilo drastično smanjenje dimenzija računara dok im se moć uvećala. Uprkos ovom triumfu, Bardin je bio nezadovoljan Šoklijem, koji je ograničavao njegovo i Bratenovo učešće u daljim doterivanjima tranzistora. Bardin je prešao na Univerzitet Illinois u Urbani (Champaign).

Datum - mesec: 7

Datum - dan: 24

2246-24-jul-1951