25. mart

1992.

Microsoft Corporation objavljuje program za radne listove Excel 4.0. Excel je jedna u dugom nizu praktičnih aplikacija koje su Microsoft i druge kompanije razvile za personalne računare, zbog kojih su oni postali privlačniji za kućne i poslovne korisnike. Najraniji komercialni radni list za računare bio je VisiCalc, koji su napisali Ed Frankston i Den Briklin (Dan Bricklin) i objavili ga za personalni ralunar Apple II godine 1979.

Datum - mesec: 3

Datum - dan: 25

2754-25-mart