25. март

1992.

Microsoft Corporation објављује програм за радне листове Excel 4.0. Excel је једна у дугом низу практичних апликација које су Microsoft и друге компаније развиле за персоналне рачунаре, због којих су они постали привлачнији за кућне и пословне кориснике. Најранији комерциални радни лист за рачунаре био је VisiCalc, који су написали Ed Frankston i Den Briklin (Dan Bricklin) и објавили га за персонални ралунар Apple II године 1979.

Датум - месец: 3

Датум - дан: 25

2754-25-mart