Istorija računara (13.)

1975

   border=

Altair 8800

U to vreme (1975.) tržište personalnih računara je zahtevalo proizvod koji ne zahteva poznavanje elektronike pa je prvi personalni računar koji je masovno proizveden i reklamiran (dostupan i kao komplet za samogradnju i kao gotov proizvod) rado dočekan. Konstruktori Edward Roberts, William Yates i Jim Bybee su proveli 1973-1974 u razvijanju MITS Altair 8800. Koštao je 375 dolara, sadržao je 256 bajtova memorije (ne 256k), nije imao tastaturu, ekran, ni pomoćni uređaj za skladištenje. Kasnije su Bill Gates i Paul Allen napisali svoj prvi proizvod za Altair — BASIC prevodilac (nazvan po planeti u epizodi serije „Zvezdane staze“).

   border=

Bill Gates

1975 je takođe bila godina u kojoj je IBM proizveo svoj prvi „personalni računar“, 5100. Mada je usavršavan tokom dve godine, cena 5100 i softver za podršku nisu se svideli onoj istoj zajednici koja je dočekala Altair. Iako su se neke jedinice koristile kao podrška obrazovanju on nikad nije uspeo kao odgovor za CAI, „Computer Aided Instruction“.

Cray I je započeo moderni trend superračunara: Seymour Cray, glavni arhitekta za CDC, je započeo trend ka modernim superračunarima i računarskoj arhitekturi. Cray mašina je bila i još uvek je standard po kojem se ocenjuju super performanse. Postoji javna verzija operativnog sistema Cray.

1976

   border=

Jobs i Wozniak

Godinu dana nakon što je proizveden Altair, Steve Jobs i Steve Wozniak su proizveli Apple II koji je sastavljen i završen sa sopstvenom tastaturom i monitorom. Odmah je postigao uspeh, cena je bila dostupna entuzijastima i podržavao je osnovne softverske aplikacije koje su se pokazale kao veoma korisne. Apple II je brzo uveden u škole i koledže i postao je osnova mnogih kurseva o „mikroprocesoru“. Iste godine su osnovane korporacije Microsoft i Apple.

1977

1977 je otvoren prvi računarski sajam na zapadnoj obali u San Francisku gde su mnogi posetioci prvi put videli Apple II (koji je koštao 1298 dolara) i Commodore Pet (795 dolara). Iste godine Radio Shack je predstavio TRS-80 mikroračunar kojem je dat uvredljiv naziv „Trash-80“.

Otvorena je prva Computerland prodavnica u Morristownu, Nj pod imenom Computershack.

1978

Mada su većina mikroprocesora ubrzo bili podržani od strane BASIC prevodioca i nekih primitivnih igrica, Visacalc kojeg su predstavili Daniel Bricklin i Bob Frankston je bio glavni pomak u aplikacijskom softveru za ovaj nivo mašinerije. Prvi program za radne tabele postavio je standarde za „izgled i osećaj“ kasnijih sistema radnih tabela i izuzetnu lakoću korišćenja. Za mnoge korisnike je ovo bilo početno doba četvrte generacije softverske podrške.

Pripremila Irena Gonda

2040-istorija-racunara-13