Cloud computing (3.)

9. Uticaj Cloud Computinga na moderno poslovanjePored očiglednog proboja ovog novog biznis modela među obične, kućne korisnike, ono što je još važnije je upotreba Cloud-a u poslovne svrhe. To je ujedno i mesto gde je najviše novca … Opširnije

Opširnije

Cloud computing (2.)

6. Poređenje sa sličnim tehnologijamaCloud computing nije nova, revolucionarna tehnologija, niti je ideja potekla iz 21. veka. Slične tehnologije i poslovni modeli postojali su i ranije, tako da su temelji ovog načina pružanja usluga postavljeni … Opširnije

Opširnije

Cloud computing (4.)

12. Oblasti na koje će Cloud najviše uticatiPrema istraživanju Svetskog Ekonomskog Foruma, budućnost ovog poslovnog modela je zaista svetla zbog činjenice i predviđanja mnogih načina upotrebe, kako u poslovnom okruženju, tako i u mnogim drugim … Opširnije

Opširnije

Cloud computing (1.)

Nastanak ovog poslovnog koncepta i samog termina vezuje se za poslednju deceniju, a njegov značajniji razvoj i prihvatanje od strane šire informatičke zajednice desio se tek u poslednjih 4-5 godina. Kao relativno nova disciplina, Cloud … Opširnije

Opširnije