Najbolje nove mogućnosti sistema iOS 9

Početkom ove nedelje Apple je objavio iOS 9. Mada su neki aspekti izazvali kontroverze, sveukupno reagovanje je bilo uglavnom pozitivno. On se izvršava na ogromnoj većini postojećih Apple-ovih mobilnih uređaja, performanse su solidne, a proces … Opširnije

Opširnije

Razvoj Android OS-a

Android je nastao 2005 godine. Razvila ga je isto imena firma Android. Android radi pod Linux kernelom razvijenim za ARM i X86 arhitekturu procesora. Android se razlikuje od drugih Linux distribucija jer ne koristi standardni … Opširnije

Opširnije

Istorija mobilnih OS

Razvoj mobilnih sistemaKomunikacija mobilnim telefonima se menja. Mobilni uređaji postaju moćniji, lakši, prilagođeniji većini korisnika, a mrežna infrasturktura od početne tehnologije prenošenja samo glasa transformisala se u mrežu s mogućnošću prenosa stotina megabita u sekundi. … Opširnije

Opširnije

Istorija Linux operativnih sistema

Linux je ime računarskog operativnog sistema koje je ime dobio po izvornom autoru Linusu Torvaldsu. Linus Torvalds je napravio svoje jezgro operativnog sistema koristeći SunOS, danas pod nazivom Solaris. Nakon izvjesnog vremena nakon što je … Opširnije

Opširnije

Istorija Windows mobilnih OS-a

Istorija o Microsoft mobilnim Operativnim Sistemima započinje sa “Windows Mobile“ OS. On predstavlja porodicu mobilnih operativnih sistema razvijene od strane Microsofta. Windows Mobile je zasnovan na Windows CE kernelu i prvi put se pojavio kao … Opširnije

Opširnije

Operativni sistemi – razvoj

Razvoj operativnih sistema je u tesnoj vezi sa razvojem kompjuterskih tehnologija. Danasnji operativni sistemi ne bi ni postojali da nije doslo do velikog tehnoloskog napredka u prethodnih 50 godina.1940. – Prva generacijaPrvi elektronski digitalni računari … Opširnije

Opširnije

Šta je operativni sistem?

Pod pojmom operativnog sistema u klasičnom smislu podrazumeva se „softver potreban za izvršavanje (aplikativnih) programa i za koordinaciju aktivnosti računarskog sistema. Taj softver može obuhvatati procedure raspodele resursa računarskog sistema, kontrole ulazno-izlaznih operacija, upravljanja memorijom, … Opširnije

Opširnije

Virtualizacija i Cloud computing (2.)

Instant-On GapsVirtuelizovana okruženja ne moraju obavezno biti manje sigurna od fizičkih rešenja. Međutim u nekim slučajevima, praktično korišćenje virtuelizacije povlači sa sobom određene rizike, sem ukoliko administratori nisu upoznati sa istim i preduzmu određene korake … Opširnije

Opširnije

Virtualizacija i Cloud computing (3.)

Cloud Computing  PretnjeUvodS obzirom da se cloud computing zasniva na virtuelnoj infrastrukturi podložan je istom tipu napada kao i virtuelizacija međutim ako uzmemo u obzir da se čuvaju podaci u private i public cloud-u pojavljuju … Opširnije

Opširnije