Konstrukcija i analiza hardverskog USB generatora slučajnih brojeva sa primenom u kriptografiji

“Podrazumeva se da greši svako ko razmatra korišćenje aritmetičkih metoda za dobijanje slučajnih brojeva.“, Džon fon Nojman (1951).

Značaj generatora slučajnih brojeva je izuzetno veliki u računarstvu, i u mnogim drugim granama nauke. Slučajni brojevi se koriste pri simulacijama prirodnih fenomena gde su neophodni za realističan opis događaja, kao npr. u nuklearnim simulacijama (gde se čestice nasumično sudaraju) ili pri kretanju vozila u saobraćaju. Od velikog značaja su i u numeričkoj analizi gde se traže približni rezultati, u okviru neke dozvoljene margine greške, na probleme koji nisu egzaktno rešivi. Imaju primenu u računarstvu gde je potrebno proveriti rad određenih algoritama unoseći veliki broj kombinacija ulaznih podataka, u industriji pri slučajnom odabiranju proizvoda za uzorkovanje sa proizvodne trake, ili u jednostavnim primenama kao što je simuliranje bacanja kockice.

Autor: Mihailo Jovičić

Mentor: prof. dr Đorđe Babić

Ovde možete pročitati rad u celosti

3921-konstrukcija-i-analiza-hardverskog-usb-generatora-slucajnih-brojeva-sa-primenom-u-kriptografiji