Конструкција и анализа хардверског USB генератора случајних бројева са применом у криптографији

“Подразумева се да греши свако ко разматра коришћење аритметичких метода за добијање случајних бројева.“, Џон фон Нојман (1951).

Значај генератора случајних бројева је изузетно велики у рачунарству, и у многим другим гранама науке. Случајни бројеви се користе при симулацијама природних феномена где су неопходни за реалистичан опис догађаја, као нпр. у нуклеарним симулацијама (где се честице насумично сударају) ili при кретању возила у саобраћају. Од великог значаја су и у нумеричкој анализи где се траже приближни резултати, у оквиру неке дозвољене маргине грешке, на проблеме који нису егзактно решиви. Имају примену у рачунарству где је потребно проверити рад одређених алгоритама уносећи велики број комбинација улазних података, у индустрији при случајном одабирању производа за узорковање са производне траке, или у једноставним применама као што је симулирање бацања коцкице.

Аутор: Михаило Јовичић

Ментор: проф. др Ђорђе Бабић

Овде можете прочитати рад у целости

3921-konstrukcija-i-analiza-hardverskog-usb-generatora-slucajnih-brojeva-sa-primenom-u-kriptografiji