7 jeftinih uticajnih IT inicijativa koje možete da pokrenete danas

Pokretanje uticajnog projekta ne mora da vam poremeti budžet. Evo sedam inicijativa za povećanje performansi koje će vašu organizaciju pokrenuti napred – čak i u mršava vremena. Transformacija je ključ za uspeh preduzeća. Ali za organizacije sa tesnim budžetom za neophodne zamene i nadogradnje, inicijative za Big Bang transformaciju nisu dostupne. Ali napredak ipak može da se postigne, jer postoje mnoge dinamične IT inicijative koje mogu da se pokrenu po relativno skromnim cenama, a koje ipak donose brze i značajne koristi. Ako je vašoj organizaciji potreban brzi start bez probijanja budžeta, evo sedam ideja koje mogu dovesti do značajnih pobeda za male pare.

1. Zaronite u analizu podataka

Teško je pronaći naučnike sa visokim kvalifikacijama i, ako se angažuju, zahtevaju vrhunske plate. Srećom, pomoću alata AutoML moguće je jeftino hvatanje koraka sa svetom poslovne analitike. Automatizacijom procesa primene mašinskog obučavanja na probleme iz stvarnog sveta, AutoML omogućava da poslovni korisnici koji nemaju formalno znanje iz nauke o podacima grade modele sa dubokim uvidom koristeći visokokvalitetne alate za dijagnostiku i prediktivnu analizu.
„Postoji mnogo proizvoda i kompanija koje ovu tehnologiju zatvore i učine je prenosivom, ili naprave servis u oblaku“, kaže Dokyun Lee, docent za poslovnu analitiku na Tepper School of Business Univerziteta Carnegie Mellon. „To je brzo, a ipak može mnogo da otkriva.“

Organizacije koje već imaju uspostavljen sistem poslovne inteligencije (BI) trebalo bi da procene svoja ulaganja kako bi utvrdile na koji način i u kojoj meri njihovi poslovni timovi koriste tehnologiju. „Mnoge kompanije su značajno uložile u mogućnosti skladišta podataka i BI… ali izgleda da koriste samo delić tih mogućnosti“, primećuje Paul Rohmeyer, vanredni profesor na Stevens Institute of Technology. „Ovaj projekat bi poboljšao vrednost ostvarenu iz BI ulaganja.“

2. Preispitajte IT procese  

Procene IT procesa mogu da pomognu da se u postojećim procedurama prepoznaju suštinske neefikasnosti. Kao jeftina inicijativa niske tehnologije a potencijalno velike isplativosti, procena IT procesa može da donese veliku korist tako što otkrije potencijalne mogućnosti za poboljšanje IT procesa. Da bi uspela u pojednostavljivanju operacija, procena IT procesa trebalo bi da otkrije i da smanji neefikasnost. „Dok ljudi rade – šta god da je to – beležite svaki korak“, savetuje Roy Atkinson, glavni analitičar grupe za HDI istraživanje. „Nakon toga, procenite koji su koraci apsolutno neophodni, a koji su nebitni ili bi mogli da se izvedu na jednostavniji način.“

Mnogi IT procesi se tokom vremena pojavljuju spontano, bez ikakvog promišljanja o efikasnosti. „Ponavljamo proces skoro bez razmišljanja, ili samo zato što nam je neko rekao da tako radimo „, objašnjava Atkinson. Ako se postojeći procesi logički preispitaju, pojaviće se iznenada prečice i opcije za racionalizaciju. „Jednom sam bio uključen u IT projekat koji je jedan postupak od 37 koraka skratio na šest“, priseća se on, „samo zato što smo razmišljali o onome što radimo.“

3. Razvijte zaista efikasnu obuku bezbednosti za zaposlene

Većina ciber napada i narušavanja podataka potiče od jednostavnih ljudskih grešaka. Obrazovanje zaposlenih o tome kako prepoznati i suprotstaviti se pretnjama koje stižu putem e-pošte, društvenih medija i drugih kanala ojačaće postojeće mere bezbednosti po relativno maloj ceni. „Vaše osoblje i zaposleni nisu slaba karika; oni su prva linija odbrane za bezbednost vaše IT mreže“, kaže Chelsea Brown, nezavisni savetnik za bezbednost.

Nažalost, mnoge inicijative za obrazovanje o bezbednosti preduzeća zbunjuju zaposlene koji nisu tehničke struke, pa oni često ne uspevaju u potpunosti da shvate značenje složenih termina i uputstava. „Obučiti vaše zaposlene da im privatnost i bezbednost budu prirodan i udoban izbor, ne samo da povećava ukupnu bezbednost vašeg preduzeća, već će i omogućiti zaposlenima da se bolje prilagođavaju bezbednosnim promenama i implementacijama u budućnosti“, objašnjava Brown.  Za postizanje ovih ciljeva potreban je novi pristup obuci o bezbednosti. „Kada praksa bezbednosti i privatnosti postane prirodni deo svakodnevnog života, lako je preći na dublje procese, poput obezbeđenja udaljenog radnog okruženja“, kaže Brown.

Razvijanje bezbednosne strategije zaposlenih koja zaista deluje lako je i jeftino u poređenju sa većinom bezbednosnih inicijativa oslonjenih na tehnologiju. Brown preporučuje princip „jedan na jedan“, gde se svakom zaposlenom pridruži stručni saradnik ili drugi stručnjak koji može da pruži prijateljski, razumljiv savet, odgovori na pitanja i pruži podršku čim je to potrebno. „Ovakav trening je efikasniji od prostog slanja memoranduma, gledanja videa ili čak pohađanja seminara“, savetuje ona.

4. Pokrenite inicijativu za merenje zadovoljstva poslovanjem

Primena procesa za redovno merenje i procenu zadovoljstva preduzeća IT uslugama je jeftina i visoko isplativa inicijativa koju mnogi IT lideri previđaju, kaže Carlene McCubbin, direktorka istraživačke grupe Info-Tech koja se fokusirala na direktore i rukovodstvo.  „Ako ne razumete jasno šta je potrebno zainteresovanim stranama, vi tapkate u mraku“, upozorava ona. McCubbin napominje da je i pre pandemije 74 procenata visokih rukovodilaca koje je ispitala njena firma izjavilo da smatraju da ima prostora za poboljšanje načina na koji IT meri poslovno zadovoljstvo.

Procena zadovoljstva IT-om uglavnom dovodi do gotovo trenutnih pozitivnih rezultata. „Ako merite zadovoljstvo svojim poslom, podaci pokazuju da ćete drastično nadmašiti svoje kolege [u drugim preduzećima],“ kaže McCubbins. „Na primer, Ken Platt, šef tehnolog u kompaniji Learning Resources, kompanije za obrazovne igračke i učenje, uočio je povećanje zadovoljstva IT-om svog izvršnog tima za 18 procenata u roku od tri godine“, primećuje ona.  Pažljivo osmišljena interna ispitivanja i ankete mogu pomoći IT-u da stekne uvid u to šta poslovnim korisnicima zaista treba. „Ključ uspeha je da relevantne podatke prevedete od „mislim“ do „znam“ i da, na kraju, budete u stanju da informišete strategije i dokažete da postupate po povratnim informacijama“, objašnjava McCubbin.

5. Razmotrite LCDP

Razvojne platforme niskog koda (LCDP) primenjuju vizuelno orijentisan pristup razvoju aplikacija. Pristup niskog koda omogućava programerima na raznim nivoima veština da kreiraju veb i mobilne aplikacije koristeći komponente povuci-i-spusti i logiku zasnovanu na modelu putem grafičkog korisničkog interfejsa. „Gartner opisuje LCDP kao sredstvo za demokratizaciju razvoja aplikacija koje omogućava organizacijama da zamene razvoj aplikacija u jezicima Java ili .NET, a ipak nudi više prilagođavanja od komercijalnih gotovih aplikacija ili SaaS aplikacija“, objašnjava Aflal Asker, konsultant za menadžment konsalting firme The DMV Group.

LCDP platforma, kao što je Microsoft Power Apps ili OutSystems, može se koristiti za rešavanje značajnih poslovnih problema, kaže Asker. „Sa pravim slučajevima upotrebe, platforma za razvoj niskog koda može da ubrza razvoj aplikacija i pomogne organizacijama na njihovom digitalnom putu“, kaže on.  Pristup nudi nekoliko drugih važnih prednosti. „LCDP značajno skraćuje ciklus razvijanja softvera u poređenju sa ručnim kodiranjem za uobičajene slučajeve korišćenja“, kaže Asker i dodaje da neke platforme „obezbeđuju da napravljene aplikacije ne budu dobre samo na stonim računarima, već se dobro prikazuju i na ekranima mobilnih uređaja, osiguravajući da korisničko iskustvo bude bogato i dosledno bez obzira na uređaj. “ Uz to, opcije licenciranja pretplate koje nudi nekoliko proizvođača mogu umanjiti početne troškove, dodaje on.

6. Pređite na oblak

Prelazak na oblak znači plaćanje usluga samo prema korišćenju i fleksibilnost skaliranja na zahtev. „Nova rešenja koja se uvode na lokalnoj infrastrukturi moraju se planirati, naručivati, otpremati, postaviti, testirati i rasporediti kako za infrastrukturu tako i za rešenja, gde često postoje odlaganja“, kaže Sherry Thompson, potpredsednica globalne prakse u oblaku u poslovnoj i tehnološkoj konsultantskoj firmi HGS Digital. Usluga u oblaku pruža resurse na zahtev po modelu plaćanja prema upotrebi.

„To omogućava pristup infrastrukturnim uslugama u realnom vremenu i smanjuje rok primene od nedelja ili meseci na svega nekoliko sati ili dana“, objašnjava ona. „Pored toga, rešenja u oblaku vam omogućavaju da preusmerite dugoročnu potrošnju na kratkoročnu sa predvidljivijim trošenjem.“

7. Pojednostavite mučne zadatke pomoću RPA

Čudna stvar kod automatizacije robotskih procesa (RPA) je da ta tehnologija zapravo ne koristi fizičke robote. Umesto toga, tehnologija konfiguriše softver tako da radi poput robota, oponašajući radnje čoveka koji komunicira sa digitalnim sistemima kako bi izvršio poslovni proces. U stvarnoj praksi, RPA softver koristi se za delimično ili potpuno automatizovanje ljudskih aktivnosti koje su ručne, zasnovane na pravilima i ponavljaju se. RPA softverski robot nikada ne spava i ne pravi greške. Za većinu preduzeća, posebno u finansijskim i zdravstvenim ustanovama, RPA se ističe kao najbolja niskobudžetna IT inicijativa, kaže Kyle Hutchins, viši direktor u konsultantskoj firmi za tehnologiju i menadžment tehnološke prakse West Monroe. „RPA softver ima zrele mogućnosti i postoji mnoštvo opcija dobavljača sa povoljnim strukturama licenciranja da se dobije vrednost za manje od 50.000 dolara ulaganja“, napominje on.

RPA posebno efikasno koristi operacijama u administraciji, gde su zadaci obično ručni, zamorni, podložni greškama i visokog obima. „Na primer, verifikacija depozita za finansijsku instituciju, ili upoređivanje i validacija ugovora za osiguravajuće društvo,“ objašnjava Hutchins. Vrednost povrata investicije zavisi od slučaja primene, ali nije neuobičajeno da se vidi preko 100-postotni povrat investicije, koji je u velikoj meri nastao tako što je osoblju omogućeno da odloži dosadne zadatke i usredsredi se na složene aktivnosti vezane za kupce, kaže on. „Često vidimo RPA kao taktičan, uticajan način da se započne digitalna transformacija poslovanja.“

Konačan predlog

Dajte prioritet inicijativama usmerenim na prihod – na primer, projektima usmerenim na prodaju i korisničku podršku. „Takve inicijative nisu nužno jeftine, ali svaki potrošeni dolar je fokusiran na održavanje prihoda radi zaštite udela i ostvarivanje prihoda za sticanje udela,“ savetuje John Tweardy, direktor i lider za transformacije tehnoloških strategija i poslovanja za Deloitte Consulting.

Autor: John Edwards

Izvor: CIO

5891-xa-7-jeftinih-uticajnih-it-inicijativa-koje-mozete-da-pokrenete-danas-xa