Zbog čega se Windows često ažurira?

Preuzimanje Windows ispravki može da bude zahtevan posao, ali postoji sasvim dobro objašnjenje za njihov priličan broj.
Funkcija Windows Update predstavlja značajan element pri korišćenju operativnog sistema Windows. Ipak, ažuriranja mogu da budu prilično zamorna i dosadna zbog mnogo čega, a najviše zbog toga što su ažuriranja veoma česta.
Iako bi uvek trebalo da preuzmete ispravke za Windows, ipak možemo da primetimo da se one veoma često pojavljuju. Ponekad nas poremete u poslu koji obavljamo, posebno zbog toga što instaliranje ispravki podrazumevaju ponovno pokretanje računara.
Hajde da vidimo zašto se Windows toliko često ažurira i kako to možete da zaustavite.
Zbog čega ima toliko mnogo ispravki za Windows?
Kad je kompanija „Majkrosoft“ lansirala Windows 10, u potpunosti je promenila položaj i status Windows-a. Pre verzije 10, sve prethodne, kao što su Windows 7 i 8, tretirane su kao posebna rešenja.
Počevši od Windows-a 10, „Majkrosoft“ održava Windows kao uslugu. Kompanija je čak nazvala Windows 10 „poslednjom verzijom Windows-a“, što je značilo da neće biti novih verzija, ali da će biti novih ažuriranja.
Međutim, kao što nam je dobro poznato, kompanija je predstavila novu verziju, po nazivom Windows 11.
„Majkrosoft“ često objavljuje nove ispravke za Windows, jer se one odnose na ažuriranja funkcija, na ispravke grešaka, ažuriranja upravljačkih programa, ažuriranja definicija Windows Defender-a itd.
Ovde moramo da napomenemo da se sva ta ažuriranja (sem nekih) obavljaju prema rasporedu i, ni u kom slučaju, nisu nasumična. Ako se upoznati sa tim rasporedom, onda možete da shvatite zbog čega instalirate određene ispravke za Windows i da li biste mogli da ih odložite.
Raspored ažuriranja za Windows 10 i Windows 11
Kada je kompanija predstavila Windows 10, 2015. godine, on je pratio raspored od dva ažuriranja funkcija godišnje i kumulativnog ažuriranja jednom mesečno, i to, drugog utorka u mesecu. Pojavljivala su se i povremena ažuriranja definicija Defender-a, bezbednosnih ispravki i ažuriranja upravljačkih programa. Do izvesnih promena u rasporedu je došlo kad se pojavila verzija 21H2 Windows-a 10. Naime, od tada se obavlja samo jedno ažuriranje funkcija svake godine koje „Majkrosoft“ podržava tokom osamnaest ili trideset meseci sa mesečnim kumulativnim ažuriranjima i ažuriranjima kvaliteta.
Windows 11, takođe, prati sličan raspored ažuriranja kao i Windows 10. Postoji godišnje ažuriranje funkcija koje „Majkrosoft“ obećava da će podržavati dvadeset četiri meseca za Home i Pro verzije sa mesečnim ažuriranjima kvaliteta. Period podrške za Enterprice i Education verzije se proteže na trideset šest meseci.
Učestalost ažuriranja Windows Defender-a, ažuriranja upravljačkih programa i ispravki grešaka
Jednom dnevno, u nasumično izabranom delu dana, Windows proverava da li postoje ažuriranja da bi potražio ažuriranja kvaliteta, ažuriranja funkcija i ažuriranja definicija Windows Defender-a koja se obično isporučuju svakodnevno.
Postoje i kritična bezbednosna ažuriranja koja mogu da se pojave u bilo kom trenutku da bi se odreagovalo na hitne probleme.
Pored toga, mogli biste dobijate i više ažuriranja nego inače, jer postoji mnogo nadogradnji upravljačkih programa za vaš računar. Mnogi proizvođači uređaja šalju ažuriranja upravljačkih programa kompaniji „Majkrosoft“. Kompanija ih zatim dodaje u Windows ažuriranja da bi sve išlo mnogo brže i lakše.
Ukratko, sasvim je uobičajeno da dobijete nekoliko ažuriranja dnevno. Većina tih ažuriranja se automatski instalira i ne ometa vas u poslu.
Uz to, za ažuriranje funkcija, ažuriranje nekih upravljačkih programa i nekoliko bezbednosnih ispravki biće potrebno ponovno pokretanje uređaja, što može da bude prilično nezgodno. Srećom, ažuriranja za Windows možete nakratko da pauzirate.
Kako da zaustavite ažuriranje Windows-a
Pre nego što vam kažemo kako možete da zaustavite ažuriranja operativnog sistema Windows, važno je da zapamtite da nikada ne bi trebalo da prestanete da ažurirate Windows pod normalnim okolnostima.
Ažuriranja su napravljena da poboljšaju vaše iskustvo na računaru, odnosno, da isprave greške, uvedu nove funkcije, poboljšaju bezbednost i performanse. Dakle, trebalo bi ih uvek instalirati.
Ipak, ako vam je potrebno, možete privremeno da pauzirate ažuriranja za Windows, a najduže do trideset pet dana.
Pritisnite taster Windows, unesite Windows Update settings i izaberite odgovarajući rezultat.
U panelu Windows Update kliknite na Advanced options.
Pomerite nadole do Pause updates i izaberite datum pod pause until. Posle datuma kojeg ste izabrali, Windows će ponovo početi da dobija nova ažuriranja i moraćete da ih instalirate pre nego što ih ponovo pauzirate.
Windows ažuriranja mogu povremeno da naprave probleme
Kao i sva ažuriranja softvera, ažuriranja za Windows ponekad mogu da naprave probleme. Na primer, mogli biste da primetite probleme sa performansama posle ažuriranja. Srećom, većinu tih problema možete prilično lako da rešite.