Student Vukašin Marković odbranio je diplomski rad na temu „Mikroservisna arhitektura u razvoju serverskog dela aplikacije za rezervaciju knjiga“

Student Računarskog fakulteta Vukašin Marković je u petak, 10. decembra 2021. godine odbranio diplomski rad na temu Mikroservisna arhitektura u razvoju serverskog dela aplikacije za rezervaciju knjiga pred komisijom koju su činili mentor, dr Bojana Dimić Surla i član, dr Milan Vidaković.

 U uvodu svog rada Vukašin je istakao sledeće:

Pojava Interneta i razvijanje softvera na vebu donela su rešenja i olakšicu u raznim industrijama i firmama. Kako je broj korisnika koji koristi softver rastao i kompleksnost samog softvera je rasla. Problemi su se javili u standardnom pravljenju softvera jer se cela aplikacija pravila kao jedna celina (monolit) koja je imala nedostatke:

• Otkaz nekog dela aplikacije ili dodavanje dovodio je do zastoja celog sistema
• Komponente usko povezane što dovodi do težeg održavanja
• Skaliranje aplikacije loše jer usred pojave većeg broja korisnika sistem postaje opterećen i odziv dugo traje

Rešenje ovog problema je mikroservisna arhitektura sistema. Aplikacija se razdvaja na nezavisne celine (mikroservise), gde svaka celina ima jednu odgovornost i ima komunikaciju sa drugim nezavisnim celinama.

Pristup deljenja baze podataka između mikroservisa ima svojih nedostataka. Problem koji se javlja ako dva mikroservisa dele jednu bazu je veća povezanost između njih, jer promena u strukturi podataka unutar baze utiče na sve servise koji je koriste i gubi se jedna od ključnih karakteristika mikroservisne arhitekture, a to je precizna podela odgovornosti nad podacima između mikroservisa. Takođe, ako baza otkaže, oba mikroservisa su neupotrebljiva. Rešenje bi bilo da Book servis i Order servis imaju odvojene baze i da npr. ako Book servisu treba informacija od Order servisa, Order servis ce pročitati iz njegove baze i poslati nazad book servisu. Ovim načinom smo povećali nezavisnost između dva mikroservisa ali smo takođe povećali komunikaciju između njih, što rezultuje u sporijem odzivu. – zaključio je Vukašin.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.

6567-student-vukasin-markovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-mikroservisna-arhitektura-u-razvoju-serverskog-dela-aplikacije-za-rezervaciju-knjiga