О мастер смеру информациони системи

Мастер студије информационих система изучавају архитектуру ИС, савремене методолошке приступе развоју ИС, технолошке платформе на којој ће ИС функционисати, међусобне односе развоја ИС и увођења готових софтверских решења.
Да ли бисте желели да као консултант усмеравате компаније како да развијају своје информационе системе? Да помажете њима, корисницима њихових услуга и друштву у целини да буду ефикаснији у раду? Да радницима обезбеђујете да им обављање посла буде пријатније? Да доприносите да више зарађују?
Мастер студије Информациони системи обучавају вас за рад са техникама развоја модела података и на њима заснованих апликација за потпору организационим процесима. Оспособљавају вас за брзо и директно укључивање у послове везане за информационе системе. Нуде сазнања о различитим типовима специјализованих информационих система. По избору вас упознају са библиотечким и медицинским информационим системима.
Основни циљ курсева на мастеру Информациони системи јесте да студента припреме за пројектовање и развој информационих система. Пројектовање подразумева сагледавање могућности и потреба конкретне организације, проналажење одговарајућих постојећих апликација и осмишљавање нових апликација. Развој подразумева прилагођавање постојећих апликација, као и програмирање нових решења, обично у оквиру графичких окружења која омогућавају ефикасан софтверски инжењеринг.
Осим овог основног циља, курсеви оспособљаваују студенте и за низ других ситуација. На пример, за свакодневно коришћење једног типичног информационог система на радном месту. За одржавање и администрирање информационог система, укључујући бекаповања података, додељивања права приступа и примену безбедносних мера. За прављење нове апликације која треба да буде компатибилна са одређеним информационим системом.
Информациони систем је сложено информатичко решење које подржава одвијање процеса у организацији. Чине га јединствени подаци и многобројни програми. Као произвођачи оваквих програма јављају се неки од најбогатијих и најмоћнијих софтверских гиганата, укључујући Мајкрософт и Оракл. Међу произвођачима је и САП, једини софтверски гигант са седиштем у Европи. Студенти се упознају с основама њихових решења и препорукама како да их најбоље искористе.
Многобројне програме нуде и домаћи понуђачи. Тренутно се око 120 компанија у Србији бави производњом програма за потребе информаицоних система. У овим компанијама постоји непрекидна потражња за новим запосленима који поседују знања из домена информационих система. Наиме, много је више кандидата који познају или рачунарство или потребе организација, него оних који познају обе ове области. Атрактивност домена информационих система, заправо, лежи понајпре у његовој мултидисциплинарности. За успешно бављење овом облашћу потребно је и познавање рачунарства и познавање организационих процеса који се информационим системом аутоматизују, а односе се, поред остлог, на управљање ланцима снабдевања, продају, рачуноводство, људске ресурсе и производњу. По завршетку мастер студија Информациони системи имате могућност како да програмирате у канцеларији, тако и да доста времена проводите на терену, у компанијама за које развијате производ познат и као ERP решење, ентерпрајз апликација илити пословни информациони систем.
Информациони системи су добар избор за оне који воле сигуран, а динамичан посао. За оне којима изгледа примамљиво непрестано упознавање са различитим новим предузећима, државним институцијама и међународним корпорацијама, уместо учауривања у једној те истој делатности. За оне који су спремни на комуникацију с људима, укључујући стварање и тестирање решења у оквиру мултидисциплинарних тимова, те обучавање крајњих корисника. За оне који имају аспирацију да, након што накупе искуство из домена процеса у организацији, нуде комбинован консалтинг из домена информатике и менаџмента, или пак аспирацију да постану менаџери и почну да воде информатичке и друге пројекте.
Пратећи последње трендове у развоју информационих система, Рачунарски факултет на мастер студијама Информациони системи упознаје студенте и са достигнућима у технологијама које надограђују информационе системе и све више постају њихов незаобилазан део. Реч је о низу технологија које олакшавају преглед података из информационог система, стављање ових података у контекст спољних података, те машинско учење на бази свих ових података. Ове технологије су познате по називима као што су пословна интелигенција, наука о подацима, велики подаци, методе оптимизације, аналитика података, предиктивна аналитика и вештачка интелигенција.

5269-o-master-smeru-inf-sistemi