O master smeru informacioni sistemi

Master studije informacionih sistema izučavaju arhitekturu IS, savremene metodološke pristupe razvoju IS, tehnološke platforme na kojoj će IS funkcionisati, međusobne odnose razvoja IS i uvođenja gotovih softverskih rešenja.
Da li biste želeli da kao konsultant usmeravate kompanije kako da razvijaju svoje informacione sisteme? Da pomažete njima, korisnicima njihovih usluga i društvu u celini da budu efikasniji u radu? Da radnicima obezbeđujete da im obavljanje posla bude prijatnije? Da doprinosite da više zarađuju?
Master studije Informacioni sistemi obučavaju vas za rad sa tehnikama razvoja modela podataka i na njima zasnovanih aplikacija za potporu organizacionim procesima. Osposobljavaju vas za brzo i direktno uključivanje u poslove vezane za informacione sisteme. Nude saznanja o različitim tipovima specijalizovanih informacionih sistema. Po izboru vas upoznaju sa bibliotečkim i medicinskim informacionim sistemima.
Osnovni cilj kurseva na masteru Informacioni sistemi jeste da studenta pripreme za projektovanje i razvoj informacionih sistema. Projektovanje podrazumeva sagledavanje mogućnosti i potreba konkretne organizacije, pronalaženje odgovarajućih postojećih aplikacija i osmišljavanje novih aplikacija. Razvoj podrazumeva prilagođavanje postojećih aplikacija, kao i programiranje novih rešenja, obično u okviru grafičkih okruženja koja omogućavaju efikasan softverski inženjering.
Osim ovog osnovnog cilja, kursevi osposobljavauju studente i za niz drugih situacija. Na primer, za svakodnevno korišćenje jednog tipičnog informacionog sistema na radnom mestu. Za održavanje i administriranje informacionog sistema, uključujući bekapovanja podataka, dodeljivanja prava pristupa i primenu bezbednosnih mera. Za pravljenje nove aplikacije koja treba da bude kompatibilna sa određenim informacionim sistemom.
Informacioni sistem je složeno informatičko rešenje koje podržava odvijanje procesa u organizaciji. Čine ga jedinstveni podaci i mnogobrojni programi. Kao proizvođači ovakvih programa javljaju se neki od najbogatijih i najmoćnijih softverskih giganata, uključujući Majkrosoft i Orakl. Među proizvođačima je i SAP, jedini softverski gigant sa sedištem u Evropi. Studenti se upoznaju s osnovama njihovih rešenja i preporukama kako da ih najbolje iskoriste.
Mnogobrojne programe nude i domaći ponuđači. Trenutno se oko 120 kompanija u Srbiji bavi proizvodnjom programa za potrebe informaiconih sistema. U ovim kompanijama postoji neprekidna potražnja za novim zaposlenima koji poseduju znanja iz domena informacionih sistema. Naime, mnogo je više kandidata koji poznaju ili računarstvo ili potrebe organizacija, nego onih koji poznaju obe ove oblasti. Atraktivnost domena informacionih sistema, zapravo, leži ponajpre u njegovoj multidisciplinarnosti. Za uspešno bavljenje ovom oblašću potrebno je i poznavanje računarstva i poznavanje organizacionih procesa koji se informacionim sistemom automatizuju, a odnose se, pored ostlog, na upravljanje lancima snabdevanja, prodaju, računovodstvo, ljudske resurse i proizvodnju. Po završetku master studija Informacioni sistemi imate mogućnost kako da programirate u kancelariji, tako i da dosta vremena provodite na terenu, u kompanijama za koje razvijate proizvod poznat i kao ERP rešenje, enterprajz aplikacija iliti poslovni informacioni sistem.
Informacioni sistemi su dobar izbor za one koji vole siguran, a dinamičan posao. Za one kojima izgleda primamljivo neprestano upoznavanje sa različitim novim preduzećima, državnim institucijama i međunarodnim korporacijama, umesto učaurivanja u jednoj te istoj delatnosti. Za one koji su spremni na komunikaciju s ljudima, uključujući stvaranje i testiranje rešenja u okviru multidisciplinarnih timova, te obučavanje krajnjih korisnika. Za one koji imaju aspiraciju da, nakon što nakupe iskustvo iz domena procesa u organizaciji, nude kombinovan konsalting iz domena informatike i menadžmenta, ili pak aspiraciju da postanu menadžeri i počnu da vode informatičke i druge projekte.
Prateći poslednje trendove u razvoju informacionih sistema, Računarski fakultet na master studijama Informacioni sistemi upoznaje studente i sa dostignućima u tehnologijama koje nadograđuju informacione sisteme i sve više postaju njihov nezaobilazan deo. Reč je o nizu tehnologija koje olakšavaju pregled podataka iz informacionog sistema, stavljanje ovih podataka u kontekst spoljnih podataka, te mašinsko učenje na bazi svih ovih podataka. Ove tehnologije su poznate po nazivima kao što su poslovna inteligencija, nauka o podacima, veliki podaci, metode optimizacije, analitika podataka, prediktivna analitika i veštačka inteligencija.

5269-o-master-smeru-inf-sistemi