Администрација и одржавање система 2

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из подручја администрације рачунарских система покренутих под
оперативним системом Linux. Предмет такође укључује коришћење технологија виртуелизације
оперативних система.
По завршетку курса студент ће бити оспособљен за праћење и управљање процесима, дневницима догађаја и
NTP сервисом. Такође, биће оспособљен за креирање Bash скрипти, за коришћење SSH сервиса, за креирање
планираних задатака, за управљање дисковима, партицијама, RAID и LVM складиштима података, за
копирање података између удаљених система као и за конфигурисање комуникационе баријере.

Теоријска настава

Процеси, контрола процеса, убијање процеса, праћење активности процеса. Архитектура системских
дневника догађаја, преглед датотека системских дневника догађаја, преглед журнала, очување
журнала. Одржавање тачног времена на рачунарима. Основи коришћења скрипти. Позициони параметри и
обрада излаза. Поређење израза. Коришћење условних структура. Остали елементи bash језика. Приступ
командној линији помоћу SSH сервиса, аутентификација базирана на пару PKI кључева, ограничавање
приступа преко SSH сервиса. Конфигурисање једнократних планираних задатака, конфигурисање
понављајућих корисничких планираних задатака, конфигурисање понављајућих системских планираних
задатака. Додавање партиција, система датотека и перзистентно монтирање, управљање SWAP простором.
Концепти LVM-а, управљање логичким волуменима, проширивање логичких волумена. Основи RAID
технологије. Имплементација RAID система. Идентификација система датотека и уређаја, монтирање и
демонтирање система датотека, креирање линкова између датотека, лоцирање датотека. Безбедно копирање
датотека између система, безбедна синхронизација датотека између система. Управљање демоном firewalld,
управљање богатим правилима, маскирање и прослеђивање портова.

Практична настава

Команде за управљање процесима, команде за управљање дневницима догађаја, команде за управљање
временом и временским зонама. Креирање скрипти и примери практичног коришћења скрипти. Подешавање
ССХ сервера и клијента. Креирање планираних задатака помоћу демона атд, cron и anacron. Команде за
управљање партицијама, извођење перманентног монтирање партиција. Команде за креирање RAID
система. Команде за линковање датотека и директоријума, команде за претрагу диска. Команде за копирање
и синхронизацију датотека између удаљених система. Команде за управљање демоном firewalld. Команде за
решавање проблема у процесу подизања оперативног система.

2903-administracija-i-odrzavanje-sistema-2-ddd