Agilni razvoj softvera

Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje sa principima i ključnim aspektima agilnog pristupa razvoju softvera. Student razume sve ključne elemente agilnog pristupa razvoju softvera i u stanju je da ih primeni na praktičnom primeru implementacija manjeg softverskog rešenja.

Teorijska nastava

Pojam agilnosti u razvoju softvera. Alternative agilnom razvoju i poređenje. Životni ciklus agilnog razvoja softvera. Manifest agilnog razvoja softvera. Principi agilnog razvoja softvera. Adaptivni razvoj softvera. Agilno objedinjeno modeliranje. Ekstremno programiranje. Principi brzog razvoja softvera. Upravljanje projektima korišćenjem Scrum frejmvorka. Agilno planiranje i procena. Agilne metode i rad u paru i timski rad. Agilno testiranje softvera. Refaktorisanje u agilnom razvoju softvera. Komunikacija sa korisnicima softvera. Primena Lean i Kanban metoda u razvoju softvera. Profesionalna odgovorsnost u agilnom razvoju softvera.

Praktična nastava

Izrada softverskog projekta po principima agilne metodologije uz poštovanje svih koncepata obrađenih u okviru teoretske nastave. Periodična isporuka funkcionalnog softvera uz kontinuirane izmene i usavršavanje.

5751-agilni-razvoj-softvera