Архитектура рачунара

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из области архитектуре и организације рачунара. Упознавање са радом и структуром процесора и осталих подсистема рачунара. По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју структуру и функционисање процесора CISC и RISC, магистрале, улазно/излазног система као и начин комуникације процесора са периферним јединицама, односно бити оспособљени за писање једноставних асемблерских кодова за директну контролу и коришћење ресурса процесора.

Теоријска настава

Увод у архитектуру и организацију рачунара. Булова алгебра и логичка кола. Минимизација. Комбинациона и секвенцијална кола. Функција и међусобно повезивање у рачунару. Архитектура. CISC и RISC. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Магистрала. Арбитрација. Кеш меморија. Унутрашња меморија. Спољашња меморија. Улаз/излаз рачунара. Подршка оперативног система. Рачунарска аритметика. Скупови инструкција. Структура и функција централне процесорске јединице.

Практична настава

Булова алгебра и логичка кола. Минимизација. Комбинациона и секвенцијална кола. Симулација рада једноставних комбинационих и секвенцијалних мрежа на PC рачунару. Симулација рада ALU јединице, x86 архитектура, сет инструкција, адресирање, писање једноставних програма на симулатору и на 32 и 64 битном х86 асемблеру.

3026-arhitektura-racunara