Biološke mreže

Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje sa osnovima analize i modeliranja bioloških mreža kao novog oblika bioloških podataka koji komplementiraju podatke o genetičkim sekvencama. Studenti će biti u stanju da sakupe i analiziraju javno dostupne podatke o biološkim mrežama.

Teorijska nastava

Predmet pokriva osnovne biološke koncepte potrebne za razumevanje bioloških mreža. Takođe, pokriva i fundamentalne koncepte iz teorije grafova, kompleksnosti algoritama, glavnih algoritamskih izazova u analiziranju velikih mreža iz stvarnog sveta, zatim post-genomske pristupe analiziranju, modeliranju i poređenju bioloških mreža, kao i primenu ovih pristupa u razumevanju biološke funkcije, bolesti i evolucije.

Studijski istraživački rad

Studijski istraživački rad obuhvata proučavanje literature, prvenstveno naučnih časopisa iz oblasti bioinformatike, a posebno iz bioloških mreža.

2949-bioloske-mreze