Дигитална слика

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је да студенти овладају техникама композитинга (compositing) дигиталне слике. Студенти треба да се оспособе за самосталну реализацију комплексних пројеката који захтевају визуелну кохезију, а базирају се на материјалима (тј. сликама) различитог типа, као што су 3D модели, 2D графика, фотографија, видео и анимација. Студенти су у стању да обједине различите изворне материјале у кохерентну, јединствену и визуелно складну целину. Употребом релевантних софтверских алата (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects), у стању су да припреме, обраде и реализују дигитално манипулисану слику или видео за комерцијалне потребе. Могу да експериментишу са новим методама обједињавања дигиталних технологија у циљу унапређивања сопствене дизајнерске праксе.

Теоријска настава

Историја композитинга; Дигитална слика и процес renderingа; Основни принципи дигиталног композитинга; Физичка и виртуелна камера; Снимање фотографије и видеа; Однос страница, фокус, експозиција, кадар, frame rate; Својства светла; HDR материјал; Слојеви; Корекција боја, манипулација боја; Chroma key; Симулације физичких својстава (рад са текстурама, симулација физике).

Практична настава

Кроз практичне вежбе у одговарајућим софтверима (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects), студенти савладавају вештине дигиталне манипулације и композитинга.

5725-digitalna-slika