Дизајн рачунарских игара

Теоријска настава: Настанак и историјат рачунарских игара. Системски захтеви у рачунарским играма. Зашто људи играју рачунарске игре односно психологија играча. Таксономија рачунарских игара. Рачунари и технологија рачунарских игара. Утисак који треба да оствари рачунарска игра и циљ њеног програмирања. Секвенцијално дизајнирање игрица. Фазе дизајнирања. Технике дизајнирања и идеални услови. Однос и потреба дводимензионалног и тродимензионалног дизајна у рачунарским играма. Дизајн главног карактера рачунарске игре и његов однос са играчем као и однос између више играча. Рачунарске игре на мобилним уређајима и осталим платформама за мултимедију. Видови рачунарских игара за више играча. Калибрација излазних уређаја. Будућност рачунарских игара.

Практична настава: На вежбама се студент практично упознаје са радним окружењем програмског пакета, затим примењује знање дизајна рачунарских игара кроз дизајн карактера и окружења у игри до њене промоције и презентације, чиме се завршава радни задатак студента.

3109-dizajn-racunarskih-igara