Електронско пословање

Циљ и исход предмета

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са основама електронског пословања, савременим
стратегијама и моделима пословања у интернет окружењу, као и са улогом савремених технологија и
сервиса електронског пословања у дигиталној трансформацији предузећа. Посебан циљ је да се студенти
упознају са технологијама и сервисима електронског пословања и оспособе за пројектовање и
имплементацију једноставних система електронског пословања.
Студенти треба да буду оспособљени за израду бизнис плана за наступ на интернету, пројектовање
и имплементацију једноставних система електронског пословања, коришћење система за управљање
садржајем и система за развој електронских продавница.

Теоријска настава

Увод. Дигитална трансформација. Модели електронског пословања. ИТ инфраструктура, сервиси,
апликације и плаћања у електронском пословању. Електронске продавнице. Мобилно пословање. Интернет
маркетинг. CRM. Сервиси електронског пословања: е-банкарство, е-управа, е-образовање, е-здравство.
Аналитика у електронском пословању. Интернет бизнис план. Трендови: blockchain, omnichannel приступ,
свеприсутно рачунарство, Cloud computing, IoT, big data.

Практична настава

Увод у електронско пословање. Статички и динамички веб сајтови. Локални веб сервери XAMPP/WAMP.
Увод у веб презентације. Основе клијентских технологија: HTML, CSS. Системи за управљање садржајем на
вебу. WordPress. Пројектовање и имплементација електронске продавнице. Magento. Пројектовање и
имплементација CRM система, SuiteCRM. Интеграција веб портала и CRM система.

2915-elektronsko-poslovanje