Engleski 2

Cilj i ishod predmeta

Ovladavanje gramatičkim strukturama, proširivanje vokabulara iz oblasti struke. Upotreba stručnog i
opšteg engleskog u akademskom i svakodnevnom životu.
Baveći se stručnim tesktovima, kao i tekstovima i temama iz svakodnevnog života, studenti razvijaju sve
jezičke veštine. Sposobni su da iznose svoje stavove o različitim temama vezanim za svet računara,
akademski i svakodnevni život, kroz debate i prezentacije.

Teorijska nastava

Obrada stručnih tekstova na engleskom jeziku i drugih oblika tehničke komunikacije i analiza njihovih
karakteristika. Proširivanje fonda stručnih reči uz usvajanje najčešćih skraćenica. Nastajanje i
tumačenje skraćenica. Upotreba modalnih glagola i nekih frazalnih glagola. Upotreba gerunda i
infinitiva. Upotreba –ing klauze za izražavanje rezultata radnje. Analiza tekstova iz oblasti
informacionih tehnologija.

2906-engleski-2