Engleski jezik 4

Gramatika (napredni nivo). Priprema za TOEFL test. Literatura na engleskom jeziku. Opšti jezik i jezik struke.  Uloga primenjene umetnosti u novoj  integrisanoj  umetnosti. Biblioteke.  Uticaj  primenjene umetnosti na kvalitet života. Reklamiranje, savremeni tokovi u primenjenoj umetnosti. Internet i novi jezik na internetu – savremena komunikacija.

3093-engleski-jezik-4