Филм и мултимедија

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета Филм и мултимедија је да студенти сазнају аспекте примене или употребе филма у мултимедијалном окружењу. Посебно, циљ је да сазнају могућности пласмана филма, односно аудиовизуелне уметности посредством савремених мултимедијалних система. Студенти познају различите савремене методе дистрибуције видео садржаја путем нових медија. Студенти стичу појам о моггућностима примене филма у мултимедијалном окружењу. Користе мултимедијално, тј. хибридно и интерактивно окружење, за промоцију и приказивање филмског садржаја. Мотивишу се да истражују однос (развоја) мултимедија и филмске нарације.

Теоријска настава

Виртуелна реалност; Холограм; Нови медији; Савремени начини дистрибуције видео материјала; Анимација на филму; Визуелни ефекти на филму; Нови начини примена традиционалних медија; Хибридне и интерактивне платформе; Видео садржај и друштвене мреже.

Практична настава

Студенти производе различите врсте мултимедијалних садржаја и самостално их дистрибуирају путем савремених начина пласмана. Сваки студент осмишљава своју аутентичну кампању и води рачуна о делу од идеје до реализације пласмана.

5729-film-i-multimedija