Фотографија

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти мотивишу за дугорочно бављење фотографијом и оспособе за располагање фотографијом у контексту графичког и мултимедијалног оглашавања. Студенти сазнају начела фотографске праксе. Оспособљавају се за анализу и поређење фотографских поступака и за апстрактно мишљење према одређеној сврси фотографисања. Сазнају функције хардверске инфрастуктуре оријентисане ка фотографији. Сазнају начине постизања обликовних квалитета употребом софтвера за обраду и генерисање растерске графике. Посебно, студенти се оспособљавају за критику намене, тј. за расправу контекста употребе фотографије (читају теорије Ролана Барта, Сузан Зонтаг и Вилијама Флусера).

Теоријска настава

Настава се ослања на примере из савремене фотографије и историје фотографије. Студирају се опште карактеристике и квалитети одређених фотографских уређаја. Дефинишу се варијабилни параметри снимања, тј. опсези, начини, функције и корелације специфичних подешавања камере, оптике и расвете. Врши се упоредна анализа одабраних референци из историје фотографије и расправља о естетици фотографије.

Практична настава

Кроз практичне вежбе (студије портрета, студије урбаног пејзажа, студије мртве природе) студенти уче технику фотографисања, користећи различите дигиталне медије (од паметних телефона do full frame DSLR система). Уче софтвер Adobe Lightroom. Уче како да дизајнирају светло и управљају поставкама камере и оптике. Уче да располажу објективима. Баве се снимањем, обрадом и штампом фотографија у фотографском студију, и то посредством савремене и професионалне хардверске и софтверске инфраструктуре.

3089-fotografija