Графички дизајн

 • Појам и категорије графичког дизајна;
 • Историја графичке делатности;
 • Савремени стандарди графичке производње;
 • Софтверска и хардверска инфраструктура графичког дизајна и графичке производње;
 • Графички као партиципаторни дизајн;
 • Пројектовање графичких производа;
 • Типографија, илустрација и фотографија као варијабле графичког дизајнирања;
 • Процеси штампе;
 • Висока штампа;
 • Дубока штампа;
 • Равна штампа;
 • Пропусна штампа;
 • Дигитална штампа, Стандарди квалитета штампарског отиска;
 • Штампарске подлоге;
 • Специјални штампарски поступци и руковање штампарским материјалом;
 • Класификација и карактеристике материјала завршне графичке обраде;
 • Завршна графичка обрада и обрадни поступци (резање, савијање, лепљење, шивење).

3092-graficki-dizajn