Grafički dizajn

 • Pojam i kategorije grafičkog dizajna;
 • Istorija grafičke delatnosti;
 • Savremeni standardi grafičke proizvodnje;
 • Softverska i hardverska infrastruktura grafičkog dizajna i grafičke proizvodnje;
 • Grafički kao participatorni dizajn;
 • Projektovanje grafičkih proizvoda;
 • Tipografija, ilustracija i fotografija kao varijable grafičkog dizajniranja;
 • Procesi štampe;
 • Visoka štampa;
 • Duboka štampa;
 • Ravna štampa;
 • Propusna štampa;
 • Digitalna štampa, Standardi kvaliteta štamparskog otiska;
 • Štamparske podloge;
 • Specijalni štamparski postupci i rukovanje štamparskim materijalom;
 • Klasifikacija i karakteristike materijala završne grafičke obrade;
 • Završna grafička obrada i obradni postupci (rezanje, savijanje, lepljenje, šivenje).

3092-graficki-dizajn