Интеракција човек-рачунар

Циљ и исход предмета

Упутити студенте у стандарде интеракције човека и рачунара (у контексту графичког интерфејса, гласовног интерфејса и тактилног интерфејса). Научити студенте да корисничко искуство (user experince, UX) узимају као кључну одредницу пројектовања интеракције човек-рачунар. Студент је технички оспособљен да критички промишља софтверске и хардверске интерфејсе, да самостално води пројекте вредновања и квантификовања употребљивости интерфејса, те да знања из интеракције човек-рачунар креативно користи у развоју интерактивних аспеката мултимедијалног дизајна.

Теоријска настава

Интеракција са рачунаром; Интеракција са мултимедијалним садржајима; Директна манипулација у мултимедијима и принципи директне манипулације; Употребљивост и ентузијазам корисника; Методе повећавања употребљивости; Технике мерења употребљивости; Идеал универзалне употребљивости и постизање универзалне употребљивости. Основни концепти едитора; Изазови и ограничења антропоморфног дизајна; Алфанумерички приказ наспрам графичког приказа података; Основне класе показивачких уређаја и њихова употребљивост; Основне технологије екрана и пројектора; Нивои интеракције човек-рачунар. Техника прототипа; Израда папирног прототипа; Сценарија коришћења интерфејса; Припрема интерфејса у сарадњи с корисницима; Координирање развоја интерфејса; Технике координирања развоја интерфејса; Оправдавање улагања у интерфејс; Евалуација интерфејса током активног коришћења; Тестирање употребљивости; План тестирања; Осмишљавање тестног корисничког задатка; Упутства за истраживаче и учеснике у тестирању; Обрасци за задатке, унос података и анкете; Проналажење и мотивисање учесника; Препоруке за вођење тестирања; Анализирање података добијених тестирањем; Презентовање резултата тестирања; Састављање корисничких упутстава.

Практична настава

Студенти се стимулишу да кроз практичне задатке савладају и критички прихвате методе и технике изучаване на теоријској настави. Студенти се упознају са софтверском подршком развоју интерфејса.

5749-interakcija-covek-racunar-2