Interakcija čovek-računar

Cilj i ishod predmeta

Uputiti studente u standarde interakcije čoveka i računara (u kontekstu grafičkog interfejsa, glasovnog interfejsa i taktilnog interfejsa). Naučiti studente da korisničko iskustvo (user experince, UX) uzimaju kao ključnu odrednicu projektovanja interakcije čovek-računar. Student je tehnički osposobljen da kritički promišlja softverske i hardverske interfejse, da samostalno vodi projekte vrednovanja i kvantifikovanja upotrebljivosti interfejsa, te da znanja iz interakcije čovek-računar kreativno koristi u razvoju interaktivnih aspekata multimedijalnog dizajna.

Teorijska nastava

Interakcija sa računarom; Interakcija sa multimedijalnim sadržajima; Direktna manipulacija u multimedijima i principi direktne manipulacije; Upotrebljivost i entuzijazam korisnika; Metode povećavanja upotrebljivosti; Tehnike merenja upotrebljivosti; Ideal univerzalne upotrebljivosti i postizanje univerzalne upotrebljivosti. Osnovni koncepti editora; Izazovi i ograničenja antropomorfnog dizajna; Alfanumerički prikaz naspram grafičkog prikaza podataka; Osnovne klase pokazivačkih uređaja i njihova upotrebljivost; Osnovne tehnologije ekrana i projektora; Nivoi interakcije čovek-računar. Tehnika prototipa; Izrada papirnog prototipa; Scenarija korišćenja interfejsa; Priprema interfejsa u saradnji s korisnicima; Koordiniranje razvoja interfejsa; Tehnike koordiniranja razvoja interfejsa; Opravdavanje ulaganja u interfejs; Evaluacija interfejsa tokom aktivnog korišćenja; Testiranje upotrebljivosti; Plan testiranja; Osmišljavanje testnog korisničkog zadatka; Uputstva za istraživače i učesnike u testiranju; Obrasci za zadatke, unos podataka i ankete; Pronalaženje i motivisanje učesnika; Preporuke za vođenje testiranja; Analiziranje podataka dobijenih testiranjem; Prezentovanje rezultata testiranja; Sastavljanje korisničkih uputstava.

Praktična nastava

Studenti se stimulišu da kroz praktične zadatke savladaju i kritički prihvate metode i tehnike izučavane na teorijskoj nastavi. Studenti se upoznaju sa softverskom podrškom razvoju interfejsa.

5749-interakcija-covek-racunar-2