Микроталасна техника

Теорија вођених електромагнетских таласа. Планарни водови. Таласоводи и резонатори. Мрежни параметри микроталасних кола. Периодичне структуре. Метаматеријали. Фреквентно селективне површи. Екстракција ефективних електромагнетских параметара. Мреже за прилагођење. Микроталасни филтри, спрежници, делитељи снаге, фазни померачи. Рачунарска симулација и оптимизација микроталасних кола. Планарне антене. Антене са путујућим таласом. Антенски низови. Антене у облику зрачећих отвора. Нумеричке методе и софтверски алати за анализу и пројектовање антена.

2974-mikrotalasna-tehnika