Mikrotalasna tehnika

Teorija vođenih elektromagnetskih talasa. Planarni vodovi. Talasovodi i rezonatori. Mrežni parametri mikrotalasnih kola. Periodične strukture. Metamaterijali. Frekventno selektivne površi. Ekstrakcija efektivnih elektromagnetskih parametara. Mreže za prilagođenje. Mikrotalasni filtri, sprežnici, delitelji snage, fazni pomerači. Računarska simulacija i optimizacija mikrotalasnih kola. Planarne antene. Antene sa putujućim talasom. Antenski nizovi. Antene u obliku zračećih otvora. Numeričke metode i softverski alati za analizu i projektovanje antena.

2974-mikrotalasna-tehnika