Мултимедијални информациони системи

Циљ и исход предмета

Оспособљавање студената за креирање, прикупљање, руковање, компримовање, архивирање, програмирање, синхронизацију, пренос, презентовање, естетско процењивање и унапређивање, те комерцијализацију мултимедијалних садржаја. Разумевање феномена садржај-дистрибутивних мрежа, као централног технолошког феномена највећих глобалних рачунарских гиганата попут Гугла, Амазона и Фејсбука. Студент разуме све кључне формате мултимедијалних садржаја. Уме да препозна потребу за одређеним наменским алатом и да обликује мултимедијални садржаје у њему. Студент може да учествује у развоју читавог низа системских и апликативних решења из домена мултимедијалних информационих система, укључујући документцентричне системе, друштвене мреже и аутоматску обраду и анализу садржаја.

Теоријска настава

На предавањима се студенти упознају са основама мултимедијалних формата, а затим и мултимедијалних информационих система, учећи на теме: модели боја, перцепција боја, слике (JPEG стандард, дискретна косинусна трансформација, технике компресије и формати складиштења слике, улазни и излазни уређаји, основи обраде слике, машинска анализа слике, естетска анализа слике), видео (компресија филма, MPEG стандард, техника Јоло за анализу видеа), звук (улазни и излазни уређаји, дискретизација и компримовање звука), велики текст (фонтови, прелом), Конвергенција у мултимедијима (прозјумеризам и други трендови), Мултимедијални сервер, сториџ и дејтацентар, Моделовање мултимедијалних сервиса и ресурса, Мултимедијалне апликације средње величине (документациони и документцентрични системи), Велике мултимедијалне апликације (садржај-дистрибутивна мрежа, Гугл, Јутјуб, велики мултимедијални подаци), Алгоритми мултимедијалне колективне интелигенције (колаборативно филтрирање, кластеровање, проналажење независних карактеристика, примери у Пајтону). Студенти се упознају са водећом стручном и научном литературом из домена мултимедија и упућују се како да је користе.

Практична настава

На вежбама, које се организују у учионици са рачунарима, у фото студију и у музичком студију Рачунарског факултета, студенти уче о дигиталним медијима као значајном сегменту многих IT пројеката у савременим условима. Стичу основна знања из релевантних програма из пакета Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Lightroom, XD, InDesign, Premiere Pro, After Effects, и други) кроз које вежбају основне принципе графичког обликовања као што су композиција, динамика, контраст, боја, апстракција и равнотежа. Упознају се са историјатом и савременом праксом обликовања мултимедија. Уче основе снимања и обраде звука и слике. Упознају се са генеративним дизајном кроз радна окружења Processing и p5.js. Кроз семестрални пројекат, студенти обједињују стечена знања.

3077-multimedijalni-informacioni-sistemi