Мултимедијални пројекти

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да се студенти уведу у област мултимедијалног дизајна путем анализирања и практичне примене различитих односа слике, покрета, звука, видеа и текста.

Студенти разумеју производе који су структурисани као мултимедији и имају темпоралну форму. То су производи који се морфолошки одређују начином коришћења, односно симултаним и креативним учешћем (партиципацијом) више корисника.

Теоријска настава

Теоретска настава подразумева упознавање са историски развојем анимираних мултимедијалних секвенци, анализирање различитих примера у циљу бољег разумевања области. Теоретска настава такође подразумева упознавање основних принципа анимације и других поступака у циљу израде атрактивних и изражајних анимираних секвенци.

Практична настава

Практична настава подразумева примену широког спектра алата и поступака потребних за реализацију мултимедијалних анимираних пројеката комбиновањем слике, покрета, звука, видеа и текста.

5714-multimedijalni-projekti