Мултипроцесорске архитектуре

Савремене парадигме пројектовања паралелних система. Процесори са више језгара и мултипроцесори. Интерконекционе мреже. Могућности скалирања и композиције. Шпекулативне вишенитне архитектуре. Избор метрике за мерење перформансе. Оцењивање архитектонске идеје и могућих компромиса. Симулација мултипроцесора. Проблем скалирања надоле и машински параметри за симулацију. Проучавање простора параметара. Мултипроцесори са дељеном меморијом. Конзистентност меморије и проблем кеш кохеренције. Хардверска трансакциона меморија. Вишепроцесорски системи опште намене. Системи високих перформанси. Системи високе расположивости. Stream процесори. Хетерогени мултипроцесори.

3608-multiprocesorske-arhitekture