Multiprocesorske arhitekture

Savremene paradigme projektovanja paralelnih sistema. Procesori sa više jezgara i multiprocesori. Interkonekcione mreže. Mogućnosti skaliranja i kompozicije. Špekulativne višenitne arhitekture. Izbor metrike za merenje performanse. Ocenjivanje arhitektonske ideje i mogućih kompromisa. Simulacija multiprocesora. Problem skaliranja nadole i mašinski parametri za simulaciju. Proučavanje prostora parametara. Multiprocesori sa deljenom memorijom. Konzistentnost memorije i problem keš koherencije. Hardverska transakciona memorija. Višeprocesorski sistemi opšte namene. Sistemi visokih performansi. Sistemi visoke raspoloživosti. Stream procesori. Heterogeni multiprocesori.

3608-multiprocesorske-arhitekture