Музичка продукција 1

Циљ и исход предмета

Упознавање са првим степеном музичке продукције. Музичка продукција 1 је осмишљена као увод у проблематику снимања звука у студијском окружењу. Познавање процеса снимања. Разумевање кључних разлика између микрофона. Оспособљавање за поставку микрофона ради профилисања квалитета звука. Разумевање токова аудио сигнала у студију. Познавање panning технике. Разумевање дубине и ширине звучне слике у стерео простору. Настава се базира на демонстрацији и објашњавању различитих процеса снимања, као и на вежбама снимања које изводе студенти. У глувој соби (која је опремљена најсавременијим материјалима за апсорпцију звука) студенти се обучавају за разне методе снимања и поставке микрофона – у циљу изналажења најбољих решења – према природи, врсти и броју инструмената. Поред тога, студенти се упознају и са другим савременим техникама снимања звука, са MIDI системима и стандардима уснимавања, са савременом студијском опремом, са врстама, инсталацијом и применом микрофона, као и целокупном припремом студија за снимање звука.

Теоријска настава

Концепт студија различитих формата и намена; Акустика студија; Упознавање са главним елементима и уређајима у студију; Генератори звука (природни и синтетички); Теоријска и практична обука у свим фазама снимања звука (уснимавање у моно, стерео и surround техници); Наснимавање (overdubbing); Директно уснимавање и синтеза звука. Студенти се упознају са модерним техникама снимања звука, модерном студијском опремом, врстама микрофона и њиховом применом.

Практична настава

Практичан рад у студију обухвата вежбе избора и поставке микрофона, вежбе поставке инструмената у односу на микрофон, рад на миксинг конзоли, вежбе нивелације јачине звучног сигнала на миксеру, вежбе употребе софтвера према току звучног сигнала, вежбе нивелације звука миксера у односу на софтвер, поставку сесије снимања у компјутеру, прављење различите врсте тракова у софтверској поставци, вежбе употреба реверба у процесу снимања, вежбе поставке електричних, полу-акустичних и акустичних инструмената у процесу снимања, вежбе презентација аналогних и дигиталних система (поређења различитих квалитета насниманог материјала). Специјална пажња се посвећује нивелацији звука, као и читањима снаге и јачине аудио материјала, те уклањању шумова.

3087-muzicka-produkcija-1