Напредни курс дигиталних телекомуникација

Преглед дигиталних модулација у временско-просторном окружењу. Основе статистичке обраде сигнала и детекције са применом у процени канала и детекцији телекомуникационог сигнала и еквилизација. Преглед особина канала са више путања и појам слабљења сигнала. Вишеантенски и MIMO системи. Итеративна детекција и декодовање. Архитектура пријемника. Вишекорисничка детекција и турбокодови. LDPC кодови.

2960-napredni-kurs-digitalnih-telekomunikacija