Napredni kurs digitalnih telekomunikacija

Pregled digitalnih modulacija u vremensko-prostornom okruženju. Osnove statističke obrade signala i detekcije sa primenom u proceni kanala i detekciji telekomunikacionog signala i ekvilizacija. Pregled osobina kanala sa više putanja i pojam slabljenja signala. Višeantenski i MIMO sistemi. Iterativna detekcija i dekodovanje. Arhitektura prijemnika. Višekorisnička detekcija i turbokodovi. LDPC kodovi.

2960-napredni-kurs-digitalnih-telekomunikacija