Напредно Java програмирање

Преглед вишеслојних дистрибураних апликација. Преглед Java EE технологија. Основе JDBC система. Рад са директоријумским сервисима. Рад са системима за размену порука. Основе рефлексије и анотација. Основи CORBA програмирања. Основи РМИ програмирања. EJB3.0 спецификација. Сессион беан-ови, Entity и MDB компоненте. Релације и EJBQL. Трансакције. Web сервиси у Java EE. EJB design patterns.

3079-napredno-java-programiranje