Odabrana poglavlja iz računarske biologije

Cilj i ishod predmeta

Otkrivanje, razvoj i implementacija računarskih algoritama i softverskih alata sa ciljem da omoguće bolje razumevanje bioloških procesa. Studenti stiču dublja teorijska i praktična znanja o konkretnim aktuelnim problemima i metodama računarske biologije. Osposobljeni su za dalje usavršavanje i samostalni naučni rad u izabranoj oblasti.

Teorijska nastava

Temeljno upoznavanje i rad na problemima u jednoj od narednih oblasti: matematičko modelovanje strukture i funkcije bioloških makromolekula, prepoznavanje i izučavanje motiva u genomskim i proteomskim sekvencama, bioinformatički pristup problemima imunologije, uporedne analize bioinformatičkih materijala, sekvenciranje, sklapanje i analiza genoma i transkriptoma, unapređivanje teorijske osnove i algoritama za analizu mikronizova.

Studijski istraživački rad

Studijski istraživački rad obuhvata proučavanje literature, prvenstveno naučnih časopisa iz oblasti računarske biologije.

5767-odabrana-poglavlja-iz-racunarske-biologije