Одржавање и реинжењеринг софтвера

Дефиниције и технике. Поправка грешака, побољшање дизајна, имплементација проширења, интерфејс са другим системима, прилагођавање програма за различит хардвер, софтвер и системе, уз могућност коришћења резултата из области телекомуникација; легалност софтвера, повлачење софтвера, одржавање на свакодневним функцијама, одржавање и софтверске модификације, усавршавање постојећих функција, спречавање деградације софтверских перформанси до неприхватљивих нивоа. Главнина цене одржавања. Развој софтвера. Категорије одржавања (корективно одржавање, адаптивно одржавање, перфективно одржавање, превентивно одржавање). Реинжењеринг. Инверзно инжењерство. Техничка питања (ограничено разумевање, тестирање, анализа утицаја, одређивање опсега промена ради планирања и имплементације; развој прецизних оцена ресурса;  анализа цене/добити код захтеване промене; комуникација са другима у вези са комплексношћу промене; подрживост). Управљачка питања (усклађивање са организационим објектима, особљем, процесом, организациони аспекти одржавања, outsourcing). Оцена цене одржавања (оцена цене, параметарски модели, искуство). Мерења у одржавању софтвера (специфичне мере, могућност анализе, променљивост, стабилност, тестабилност). Процеси одржавања (имплементација процеса, проблем и анализа модификације, модификација имплементације, миграција, повлачење софтвера). Активности одржавања (јединствене активности, транзиција,  модификациони захтев прихватања/одбијања, модификациони захтев и извештаји хелп-деска, анализа утицаја, подршка софтверу, уговарање сервисног нивоа, подржавајуће активности, активност планирања одржавања, пословно планирање (организациони ниво), планирање одржавања (транзициони ниво), планирање верзије (софтверски ниво), захтев планирања индивидуалне софтверске промене (захтевни ниво), концептуални документ одржавања, границе одржавања софтвера, адаптација софтверског процеса одржавања, идентификација организације софтверског одржавања, цена софтверског одржавања, управљање софтверском конфигурацијом, квалитет софтвера).

2982-odrzavanje-i-reinzenjering-softvera