Održavanje i reinženjering softvera

Definicije i tehnike. Popravka grešaka, poboljšanje dizajna, implementacija proširenja, interfejs sa drugim sistemima, prilagođavanje programa za različit hardver, softver i sisteme, uz mogućnost korišćenja rezultata iz oblasti telekomunikacija; legalnost softvera, povlačenje softvera, održavanje na svakodnevnim funkcijama, održavanje i softverske modifikacije, usavršavanje postojećih funkcija, sprečavanje degradacije softverskih performansi do neprihvatljivih nivoa. Glavnina cene održavanja. Razvoj softvera. Kategorije održavanja (korektivno održavanje, adaptivno održavanje, perfektivno održavanje, preventivno održavanje). Reinženjering. Inverzno inženjerstvo. Tehnička pitanja (ograničeno razumevanje, testiranje, analiza uticaja, određivanje opsega promena radi planiranja i implementacije; razvoj preciznih ocena resursa;  analiza cene/dobiti kod zahtevane promene; komunikacija sa drugima u vezi sa kompleksnošću promene; podrživost). Upravljačka pitanja (usklađivanje sa organizacionim objektima, osobljem, procesom, organizacioni aspekti održavanja, outsourcing). Ocena cene održavanja (ocena cene, parametarski modeli, iskustvo). Merenja u održavanju softvera (specifične mere, mogućnost analize, promenljivost, stabilnost, testabilnost). Procesi održavanja (implementacija procesa, problem i analiza modifikacije, modifikacija implementacije, migracija, povlačenje softvera). Aktivnosti održavanja (jedinstvene aktivnosti, tranzicija,  modifikacioni zahtev prihvatanja/odbijanja, modifikacioni zahtev i izveštaji help-deska, analiza uticaja, podrška softveru, ugovaranje servisnog nivoa, podržavajuće aktivnosti, aktivnost planiranja održavanja, poslovno planiranje (organizacioni nivo), planiranje održavanja (tranzicioni nivo), planiranje verzije (softverski nivo), zahtev planiranja individualne softverske promene (zahtevni nivo), konceptualni dokument održavanja, granice održavanja softvera, adaptacija softverskog procesa održavanja, identifikacija organizacije softverskog održavanja, cena softverskog održavanja, upravljanje softverskom konfiguracijom, kvalitet softvera).

2982-odrzavanje-i-reinzenjering-softvera