Održavanje i reinženjering softvera

Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje sa prirodom i potrebom za održavajem softvera. Usvajanje metoda i odgovarajuće metrike, razumevanje upravljanja promenama i potrebe za reinženjeringom tokom životnog ciklusa. Uspešno korišćenje raznih standarda, modela, metoda i tehnika održavanja i reinženjeringa softvera.

Teorijska nastava

Definicije i tehnike. Popravka grešaka, poboljšanje dizajna, implementacija proširenja, interfejs sa drugim sistemima, prilagođavanje programa za različit hardver i softver. Legalnost softvera, održavanje i softverske modifikacije, usavršavanje postojećih funkcija, sprečavanje degradacije softverskih performansi. Kategorije održavanja (korektivno održavanje, adaptivno održavanje, perfektivno održavanje, preventivno održavanje). Reinženjering. Inverzno inženjerstvo. Tehnička pitanja (ograničeno razumevanje, testiranje, analiza uticaja, određivanje opsega promena radi planiranja i implementacije; razvoj peciznih ocena resursa; analiza cene/dobiti kod zahtevane promene; komunikacija sa drugima u vezi sa kompleksnošću promene; podrživost). Upravljačka pitanja (usklađivanje sa organizacionim subjektima, osobljem, procesom; organizacioni aspekti održavanja, outsourcing). Cena održavanja (procena cene, parametarski modeli, iskustvo). Merenja u održavanju softvera (specifične mere, mogućnost analize, promenljivost, stabilnost, testabilnost). Procesi održavanja (implementacija procesa, problem i analiza modifikacije, modifikacija implementacije, migracija, povlačenje softvera). Aktivnosti održavanja (jedinstvene aktivnosti, tranzicija, modifikacioni zahtev prihvatanja /odbijanja, modifikacioni zahtev i izveštaji help-deska, softverska podrška, ugovaranje servisnog nivoa). Aktivnost planiranja, poslovno planiranje (organizacioni nivo), planiranje održavanja (tranzicioni nivo), planiranje verzije (softverski nivo), zahtev planiranja individualne softverske promene (zahtevni nivo), konceptualni dokument održavanja, granice održavanja softvera, adaptacija procesa održavanja.

Praktična nastava

Rešavanje konkretnih problema održavanja softvera uz upotrebu standarda IEEE/ISO/IEC 14764-2021.

1 thought on “Održavanje i reinženjering softvera”

Comments are closed.

2982-odrzavanje-i-reinzenjering-softvera