Bezbednost softvera

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje sa osnovama bezbednosti softvera, najčešćim problemima i načinima njihovog rešavanja. Student razume značaj bezbednosti softvera, sposoban je da prepozna propuste u bezbednosti softvera, da osmisli i primeni mehanizme izbegavanja ili uklanjanja … Opširnije

Opširnije

Senzori i aktuatori

Cilj i ishod predmetaOvaj predmet daje suštinski uvod u senzore koji se koriste u inženjerskoj praksi i mnoštvu modernih aplikacija, kao što su pametni gradovi, zgrade, automobili i slično. Studenti će naučiti da izaberu i … Opširnije

Opširnije

Internet stvari

Cilj i ishod predmetaSticanje znanja o karakteristikama interneta stvari (Internet of Things – IoT), tehnologijama, strukturi, protokolima i principima projektovanja ovih sistema, metodama za analizu postojećih rešenja, poređenju različitih rešenja i izboru optimalnih tehnologija i … Opširnije

Opširnije

Kvantno računarstvo

Cilj i ishod predmetaCilj ovog predmeta je da studentima pruži osnovni pregled brzo rastuće oblasti kvantnog računarastva. Pokriveni su najvažniji kvantni programi i njihova primena na dobro poznate kvantne algoritme uz poređenje performansi u odnosu … Opširnije

Opširnije

Razvoj veb aplikacija

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je sticanje znanja šta je sve potrebno za pravljenje interaktivne i podacima vođene veb aplikacije, bilo za Internet ili intranet mrežno okruženje. Razumevanje dinamičkog kreiranja veb sadržaja, pojma sesije i … Opširnije

Opširnije

Programiranje sistema

Cilj i ishod predmetaOvladavanje osnovnim teorijskim znanjima, tehnikama, alatima i preporučenom praksom iz oblasti programiranja sistema velike skale. Po okončanju predmeta studenti su sposobni da u razvoju složenih softverskih aplikacija uoče i primene softverske obrasce. … Opširnije

Opširnije

Bezbednost u oblaku

Cilj i ishod predmetaCilj predmeta je upoznavanje sa novim izazovima na polju informacione bezbednosti sistema koja su u celosti ili delimično migrirana u oblak. Sagledavanje problema na polju bezbednosti podataka i servisa u računarskom oblaku. … Opširnije

Opširnije

Bezbednost računarskih sistema

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje sa osnovama bezbednosti računara i računarskih mreža, kao i sa najčešćim problemima u oblasti bezbednosti softvera i načinima njihovog rešavanja. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o sistemima i tehnologijama … Opširnije

Opširnije

Razvoj softvera

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje studenata sa životnim ciklusom u razvoju softverskog proizvoda i različitim metodologijama, standardima i alatima koji podržavaju životni ciklus softverskog proizvoda u celini ili u nekoj od njegovih faza. Nakon uspešno završenog … Opširnije

Opširnije

Napredne baze podataka

Cilj i ishod predmetaUpoznavanje studenata sa principima, elementima i načinom rada savremenih sistema za upravljanje bazama podataka. Nakon ovog kursa studenti će biti u stanju da razumeju internu funkcionalnost sistema za upravljanje bazama podataka. Biće … Opširnije

Opširnije