Партиципаторни дизајн

Општи концепт партиципаторне културе. Појава системски оријентисаних модела заједничке креације. Модуларност, флексибилност, душтвена заједница и технологија као моторне снаге партиципаторног дизајна. Демократизација медијске културе. Студије случаја, есеји и интервуји са водећим дизајнерима у овој области.

3011-participatorni-dizajn