Participatorni dizajn

Opšti koncept participatorne kulture. Pojava sistemski orijentisanih modela zajedničke kreacije. Modularnost, fleksibilnost, duštvena zajednica i tehnologija kao motorne snage participatornog dizajna. Demokratizacija medijske kulture. Studije slučaja, eseji i intervuji sa vodećim dizajnerima u ovoj oblasti.

3011-participatorni-dizajn