Партиципаторни дизајн

Теоријска настава: Општи концепт партиципаторне културе. Појава системски оријентисаних модела заједничке креације. Модуларност, флексибилност, душтвена заједница и технологија као моторне снаге партиципаторног дизајна. Демократизација медијске културе. Студије случаја, есеји и интервјуи са водећим дизајнерима у овој области.

Практична настава: 

  • Заједничко стварање форме слова. Посебна пажња усмерена је ка преради резултата у лако доступне документе на интернету,
  • Производња употребног предмета (мајице, плаката, мараме) који је настао од многобројних прилога публике,
  • Тимски рад на повезивању са удаљеном публиком. Дизајн се овде схвата као начин за превазилажење граница, биле оне физичке или друштвене. Студенти успостављају просторну инсталацију, која успева само ако у њој учествује и публика ван граница учионице.

3738-participatorni-dizajn-1