Participatorni dizajn

Teorijska nastava: Opšti koncept participatorne kulture. Pojava sistemski orijentisanih modela zajedničke kreacije. Modularnost, fleksibilnost, duštvena zajednica i tehnologija kao motorne snage participatornog dizajna. Demokratizacija medijske kulture. Studije slučaja, eseji i intervjui sa vodećim dizajnerima u ovoj oblasti.

Praktična nastava: 

  • Zajedničko stvaranje forme slova. Posebna pažnja usmerena je ka preradi rezultata u lako dostupne dokumente na internetu,
  • Proizvodnja upotrebnog predmeta (majice, plakata, marame) koji je nastao od mnogobrojnih priloga publike,
  • Timski rad na povezivanju sa udaljenom publikom. Dizajn se ovde shvata kao način za prevazilaženje granica, bile one fizičke ili društvene. Studenti uspostavljaju prostornu instalaciju, koja uspeva samo ako u njoj učestvuje i publika van granica učionice.

3738-participatorni-dizajn-1