Пословни софтвер

Циљ и исход предмета

Стицање основних и примењених знања из управљања електронском поштом, презентација, уређивања
текста, унакрсних табела и једноставних база података.
Након завршеног курса студент је оспособљен да реализује и форматира основне типове докумената, као
што су текстуални, табеларна израчунавања, визуелне презентације.

Теоријска настава

Елементи пословног софтвера. Интернет претраживачи, налози за електронску пошту, употреба програма на
смарт уређајима, телефонима и таблетима. Израда презентација. Креирање новог документа или отварање
постојећег. Подешавање и форматирање пасуса. Употреба стилова.Уношење основних графикона, додавање
аутоматског садржаја. Копирање текста. Пагинација страна. Уношење заглавља. Припрема за штампање
докумената. Креирање образаца са додавањем текста или изборницима (изјаве, захтеви, поруџбине, анкете,
формулари). Креирање персонализованих писама, адресираних коверата, поштанских налепница и образаца
писма. Повезивање главног документа са извором података. Рад са унакрсним табелама. Унос и типови
података. Форматирање ћелија. Основна припрема за штампу. Рад са графиконима и шаблонима.
Математичке формуле. Статистичке формуле. Формуле претраге. Текстуалне формуле. Обележавање ћелија
према задатом параметру. Обрада података, сортирање и филтрирање. Безбедност и заштита података.

Практична настава

Microsoft Outlook: Организовање. Придруживање датотека. Лични потписи за поруке. E-mail поруке и
опције за испоруку. Израда и измена контаката. Прилагођавање параметара календара. Дистрибуционе
листе. Microsoft PowerPoint: Израда презентације на основу шаблона. Уметање и измена текстуалног
садржаја. Табеле, графикони и дијаграми. Уметање и форматирање слика, облика и графичких објеката.
Форматирање слајда. Анимационе шеме. Microsoft Word: Креирање стилова текста, табела и набрајања.
Нумерисање страница. Уметање и промена објеката. Креирање и мењање дијаграма и графикона. Сортирање
листи и табела. Израчунавање у табелама. Коришћење аутоматизованих алата за навигацију. Циркуларна
писма. Структурирање документа коришћењем XML-а. Израда формата, позадине документа, индекса и
садржаја. Microsoft Excel: Коришћење међузбирова. Дефинисање и примењивање напредних филтера.
Груписање података и њихово представљање у форми оквирних приказа. Проверавање исправности уноса.
Прављење и модификовање скупова ћелија у облику листи. Додавање сценарија, приказивање, затварање,
преуређивање, обједињавање и приказивање у облику збирних сценарија. Израда извештаја. Функције за
претраживање. Функције за базе података. Проналажење зависних ћелија у формулама и грешака.
Проналажење погрешних података и формула. Извођење формула. Именовани скупови ћелија.
Структурисање радних свезака коришћењем XML-а. Израда и измена наменских формата података.

2895-poslovni-softver