Praktikum iz računarstva u oblaku

Cilj i ishod predmeta

Sticanje praktičnih veština u korišćenju tehnologije računarstva u oblaku (cloud computing).
Student je uspešno savladao korišćenje tehnologije računarstva u oblaku.

Praktična nastava

Pregled osnovnih pojmova računarstva u oblaku. Računarstvo u oblaku kao kolekcija servisa.
Infrastruktura kao servis i softver kao servis. Ilustrativna vežba za demonstraciju korišćenja
dostupnih servisa. Implementacija manjih veb servisa i primera servisno orijentisane softverske
arhitekture korišćenjem tehnologije računarstva u oblaku. Implementacija virtuelnih resursa u oblaku.
Eksperimantalne vežbe korišćenja alata i platformi za automatizaciju i konfiguraciju procesa
kreiranja i isporuke aplikacija koje rade u oblaku. Studija slučaja migracije postojeće aplikacije u
oblak.

5736-praktikum-iz-racunarstva-u-oblaku