Практикум из рачунарства у облаку

Циљ и исход предмета

Стицање практичних вештина у коришћењу технологије рачунарства у облаку (cloud computing).
Студент је успешно савладао коришћење технологије рачунарства у облаку.

Практична настава

Преглед основних појмова рачунарства у облаку. Рачунарство у облаку као колекција сервиса.
Инфраструктура као сервис и софтвер као сервис. Илустративна вежба за демонстрацију коришћења
доступних сервиса. Имплементација мањих веб сервиса и примера сервисно оријентисане софтверске
архитектуре коришћењем технологије рачунарства у облаку. Имплементација виртуелних ресурса у облаку.
Експериманталне вежбе коришћења алата и платформи за аутоматизацију и конфигурацију процеса
креирања и испоруке апликација које раде у облаку. Студија случаја миграције постојеће апликације у
облак.

5736-praktikum-iz-racunarstva-u-oblaku