Programiranje veb aplikacija

Cilj i ishod predmeta

Usvajanje teoretskog znanja i praktičnih veština za planiranje, izradu i programiranje veb aplikacija.
Sposobnost samostalnog planiranja, razvoja, i implementacije veb aplikacija. Razumevanje dinamičkog
kreiranja veb sadržaja, pojma sesije i načina praćenja sesije. Poznavanje osnova back-end programiranja,
osnovnih biblioteka i radnih okruženja za programiranje veb aplikacije.

Teorijska nastava

Dizajniranje i planiranje veb aplikacija. Kreiranje dinamičkih veb strana. Upotreba PHP programskog
jezika za izradu web aplikacija. Filtriranje, sortiranje i manipulacija podatcima iz MySQL baze
podataka. CRUD (Create, Read, Update i Delete) operacije nad podacima. AJAX komunikacija i
manipulacija podacima. PHP frejmvork. MVC (Model–View–Controller) arhitektura. Izrada aplikacija
zasnovanih na MVC arhitekturi.

Praktična nastava

Instalacija PHP-a, XAMPP, root, konfiguracija PHP-a. Unošenje PHP koda na veb stranicu, dinamički
prikaz sadržaja. Tipova podataka u PHP-u (stringovi, celi brojevi, float, nizovi, asocijativni nizovi,
funkcije nizova, logički tip podataka, konstante). Operacije i instrukcije (IF, ELSE i ELSE IF, logički
operatori, switch). Petlje (while, for, foreach, continue, break). Funkcije (definisanje funkcija, argumenti
funkcije, vraćanje vrednosti iz funkcije, vraćanje više vrednosti). Scope i globalne promenljive.
Kreiranje veb stranice uz pomoć PHP-a (linkovi i adrese). Korišćenje GET vrednosti, kodiranje GET
vrednosti. Izmenljiva zaglavlja i redirekcija strana. Rad sa formama i podacima (kreiranje, izvršavanja,
procesuiranje, provera vrednosti forme i prikaz grešaka). Korišćenje PHP-a za pristup MySQL-u
(konektovanje na SQL, preuzimanje podataka, obrada preuzetih podataka, kreiranje, ažuriranje i brisanje
zapisa). Rad u Laravel MVC frejmvorku. Instalacija i podešavanja okruženja. Imenski prostori i dizajn
šabloni. Rute, pogledi i blade sintaksa. Kontroleri i resursi. Modeli i migracije. Autentifikacija i
validacija formi i zaštita od napada. Slanje e-mejlova. Manipulacije fajlova.

2913-programiranje-web-aplikacija